By | March 5, 2022

การแปลงก๊าซแอลพีจีไม่ได้เป็นเพียงแนวโน้มที่กลุ่มบุคคลที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนมาหลายปี วิธีการปล่อยให้รถยนต์ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวแทนน้ำมันเบนซินหรือดีเซล ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคประเภทอื่นๆ

อันที่จริง รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกได้ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้บริโภคที่สมัครใจให้เปลี่ยนรถยนต์จากน้ำมันเบนซินเป็นแอลพีจี นี่เป็นการบรรเทาเล็กน้อย แต่ยินดีสำหรับเจ้าของรถจำนวนมากที่อาจพบว่าค่าใช้จ่ายในการแปลงค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ควรพิจารณาต้นทุนของการแปลงสภาพเป็นการลงทุน เนื่องจากมีสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับเจ้าของรถที่ทำ

เห็นได้ชัดว่าการใช้แอลพีจีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้แอลพีจีแทนน้ำมันเบนซินทำให้ไอเสียและมลพิษในอากาศน้อยมาก ด้วยความเร่งด่วนของการดำเนินการเพื่อรักษา Mother Earth การใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นควรส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นที่ต้องการยึดมั่นในแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือก ที่สำคัญกว่านั้นแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรถเป็นการใช้ LPG จากน้ำมันเบนซินอาจจะสูง แต่ต้นทุนก็ฟื้นตัวได้ในระยะยาว เนื่องจากค่า LPG ต่อลิตรนั้นถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซิน

การตอบรับจากสาธารณชนเป็นไปในเชิงบวก และอู่ต่างๆ ได้เสนอบริการมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยต้นทุนที่ลดลงมากเกินไป สิ่งนี้ควรเป็นสัญญาณเตือนสำหรับผู้บริโภคที่ใช้งานได้จริงและต้องการประหยัดในการเปลี่ยนรถเป็น LPG พวกเขาต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากบริการแปลงก๊าซ LPG ที่มีราคาไม่แพงเกินไปจริง ๆ แล้วอาจกลายเป็นการหลอกลวงโดยเจ้าของโรงรถที่ต้องการหารายได้ง่าย ๆ จากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ด้วยต้นทุนที่แท้จริงของการแปลงสภาพที่กันไว้ ปัจจัยที่ดึงดูดเจ้าของรถจำนวนมากให้หันมาใช้ LPG ก็คือการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงในระยะยาว ซึ่งเจ้าของรถที่ใช้ก๊าซ LPG จำนวนมากได้รับรองไว้ เงินออมที่เห็นได้ชัดเจนจริงๆ หรือแค่น้อยนิด เพียงเพื่อชดเชยความรู้สึกที่ดีในการอุปถัมภ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับน้ำมันเบนซิน รถยนต์ทั่วไปจะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 12 ลิตรทุกๆ 100 กิโลเมตร สำหรับแก๊ส ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 15 ลิตร แต่แล้ว แม้ว่ายานพาหนะจะต้องใช้ LPG มากขึ้นเพื่อใช้งาน แต่ต้นทุนที่คูณต่อลิตรก็ยังคงรวมเพื่อประหยัดสำหรับผู้ใช้ LPG ในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น การแปลงสภาพจะเหมาะสมกว่าสำหรับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่า เนื่องจากพวกเขาใช้เชื้อเพลิงมากกว่า หากระยะทางต่อปีของรถยนต์เท่ากับ 10,000 ค่าใช้จ่าย 5.5 ลิตรต่อ 100 กม. สำหรับน้ำมันเบนซิน (เท่ากับ 550 ลิตร) จะยังคงสูงกว่า LPG ที่ใช้ไป 700 ลิตรในหนึ่งปี