By | February 23, 2022

เศรษฐศาสตร์คือการศึกษาว่าผู้คน บริษัท หรือสถาบันเลือกที่จะจัดสรรทรัพยากรอย่างไร ผู้คนทำการตัดสินใจทางเศรษฐกิจด้วยความตั้งใจที่จะให้ผลตอบแทนสูงสุด อย่างไรก็ตาม ทุกคนนำหลักการของสาขานี้มาสู่ชีวิตของพวกเขาในแต่ละวัน การตัดสินใจในชีวิตที่สำคัญที่สุดบางอย่างเกิดขึ้นโดยใช้เหตุผลทางเศรษฐกิจ ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ บุคคลจะต้องดำเนินการตามที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

เศรษฐศาสตร์มีผลกระทบต่อชีวิตของเราในหลายด้าน ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน คนส่วนใหญ่สนใจในสถานการณ์ของตนเอง ซึ่งทำให้เศรษฐศาสตร์จุลภาคมีอิทธิพลและมีความสำคัญมากขึ้น แต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินในสื่อคือเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ ภาวะถดถอย มักเป็นเรื่องยากสำหรับแต่ละคนที่จะเห็นว่าทุกอย่างสัมผัสเขาหรือเธออย่างไร เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นเศรษฐกิจในสินค้าและบริการที่เราพึ่งพาทุกวัน แต่ยากที่จะเห็นว่าพวกเขาเชื่อมโยงกันในทุกระดับอย่างไร

เศรษฐศาสตร์ช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลในด้านต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว ทุกคนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย

เมื่อทำการตัดสินใจ เราไม่ได้ดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำ แต่การรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบางอย่างได้ การพิจารณาต้นทุนค่าเสียโอกาสจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น หากเราทำตามสัญชาตญาณ เราอาจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ง่ายที่สุด แต่การตัดสินใจที่ดีที่สุดในระยะสั้นอาจไม่ดีที่สุดในระยะยาว

โดยพื้นฐานแล้ว เศรษฐศาสตร์คือวิธีที่ผู้คนจัดสรรทรัพยากรอย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างไม่จำกัด เศรษฐศาสตร์มีผลกับทุกสิ่ง เศรษฐศาสตร์ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในฐานะวิธีคิดเท่านั้น แต่ยังเป็นวินัยที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่จริงและจับต้องได้ในโลกด้วย

ความคุ้นเคยกับความกว้างของเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงแต่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องเข้าใจขอบเขตที่น่าประทับใจด้วยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เรามักจะตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาของเราหรือเงินและเศรษฐกิจของเราที่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจเหล่านั้น ในท้ายที่สุด เป้าหมายคือการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อค้นหาว่าเราจะทำให้ข้อมูลดีขึ้นสำหรับทั้งตัวเราและผู้อื่นได้อย่างไร

เศรษฐศาสตร์ต่างจากสิ่งส่วนใหญ่ในชีวิตตรงประเด็น มันเป็นเรื่องที่เยือกเย็นและมีวัตถุประสงค์ แต่ก็เป็นจริง การตระหนักถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความสำคัญต่อการซื้อและขาย ผู้คนมักจะพูดคุยกันว่าเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร ทั้งในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย นักลงทุน คนงาน ผู้ผลิต ผู้บริโภค และอื่นๆ ดังนั้นเศรษฐศาสตร์จึงให้ความรู้แก่ผู้คนในการทำความเข้าใจและตีความสถานการณ์ต่างๆ