PERSONVERN POLITIKK

P

Hvilke data behandles?
Dataene som behandles av Infomag og anses som personopplysninger i samsvar med loven er listet opp nedenfor. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, vil begrepet “personopplysninger” inkludere informasjonen nedenfor innenfor rammen av vilkårene og betingelsene gitt under denne policyen.

Legitimasjon
Kommunikasjonsinformasjon
brukerinformasjon
Informasjon om brukertransaksjon
Transaksjonssikkerhetsinformasjon
Økonomisk informasjon
Markedsføringsinformasjon
Forespørsel/klagehåndteringsinformasjon
Data som er irreversibelt anonymisert i henhold til artikkel 3 og 7 i personopplysningsloven vil ikke bli betraktet som personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i nevnte lov, og behandlingsaktivitetene vedrørende disse dataene vil bli utført uten å være bundet av bestemmelsene i denne politikken.

Formål med behandling av personopplysninger
Infomag gir personopplysningene fra dataeieren, opprettelse av medlemsregistrering og konto og oppbevaring av poster, bruk av tjenestene som leveres av plattformeieren, oppdager systemfeil og overvåker ytelsen, forbedrer driften av plattformen, vedlikeholds- og støttetjenester og sikkerhetskopieringstjenester. Inkludert formålene med å presentere produktene og tjenestene som tilbys av Infomag, aktivitetene som kreves for at forretningsenhetene skal kunne utføre det nødvendige arbeidet til fordel for de relevante personene og for utførelsen av den relevante virksomheten prosesser, og for tilpasning av disse produktene og tjenestene i henhold til smaken, bruksvanene og behovene til de berørte personene, og for å anbefale og markedsføre disse produktene og tjenestene for de relevante personene. planlegging og gjennomføring av forretningsaktiviteter utført av Infomag, utføre det nødvendige arbeidet fra de relevante forretningsenhetene og utføre de relaterte forretningsprosessene, Den kan behandles for å sikre personers juridiske, tekniske og kommersielle-yrkesmessige sikkerhet, samt planlegging og gjennomføring av Infomags kommersielle og/eller forretningsstrategier.

Personopplysninger som skal behandles i samsvar med eksplisitt samtykke fra dataeiere og formål med behandling
Innenfor omfanget av dataeierens eksplisitte samtykke, overvåker Infomag dataeiernes bevegelser på plattformen for å øke brukeropplevelsen, lage statistikk, profilere, direkte markedsføring og remarketing, lage og overføre spesielle kampanjetilbud til Dataeier, og vil kunne behandle data og dele disse dataene med partene nevnt nedenfor for å bruke dataene som er innhentet i denne sammenhengen i all slags reklame og materielt innhold.

Overføring av personopplysninger:
Infomag vil kunne overføre personopplysningene til dataeieren og de nye dataene som er innhentet ved bruk av disse personopplysningene til tredjeparter som Infomags tjenester brukes fra for å oppnå de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, begrenset til levering av slike tjenester. Infomag brukes til å forbedre dataeieropplevelsen (inkludert forbedring og tilpasning), for å sikre dataeierens sikkerhet, for å oppdage uredelig eller uautorisert bruk, for å undersøke operasjonell evaluering, for å korrigere feil vedrørende plattformtjenester og for å oppfylle noen av formålene i denne personvernerklæringen. Den vil kunne dele den med tredjeparter, for eksempel outsourcing av tjenesteleverandører, hostingtjenesteleverandører (hostingtjenester), advokatfirmaer, forskningsselskaper, telefonsentre, inkludert de som sender SMS.

Personopplysninger kan deles med Infomag -selskapets tjenestemenn, aksjonærer, forretningspartnere, leverandører, lovlig autoriserte offentlige institusjoner og organisasjoner og lovlig autoriserte private institusjoner innenfor rammen av personopplysningsbehandlingsvilkårene og formålene som er angitt i artikkel 8 og 9 i loven, og for disse formålene begrenset til loven. Den kan overføres til utlandet innenfor rammen av de prosessuelle prinsippene som er angitt i artikkel 9 og vedtakene fra Personal Data Protection Board.

Metode for innsamling av personopplysninger og juridisk grunn
Personopplysninger samles inn via plattformen og elektronisk. Personopplysninger samlet inn av de ovennevnte juridiske årsakene kan behandles og overføres for formålene spesifisert i artikkel 5 og 6 i lov nr. 6698 og denne personvernerklæringen.

Eier av personopplysninger
Dataeiere i henhold til artikkel 11 i loven,

For å lære om personopplysninger om dem blir behandlet, for å be om informasjon om dem hvis personopplysningene deres er blitt behandlet,
For å lære formålet med behandling av personopplysninger og om de brukes i samsvar med formålet, å kjenne tredjeparter som personopplysningene overføres til i landet eller i utlandet,
Be om korreksjon av personopplysninger i tilfelle ufullstendig eller feil behandling og be om varsel om transaksjonen innenfor dette omfanget til tredjeparter som personopplysningene er overført til,
Selv om den er blitt behandlet i samsvar med lovens bestemmelser og andre relevante lover, har årsakene som krever behandling av den forsvunnet

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta